Pin quang điện có khả năng biến đổi:

A.

Điện năng thành quang năng.

B.

Quang năng thành nhiệt năng.

C.

Điện năng thành nhiệt năng.

D.

Quang năng thành điện năng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Quang năng thành điện năng.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 6 Lượng tử ánh sáng - Đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...