Sắp xếp năm bạn học sinh Cường, Hồng, Hoa, Nam, Mai vào một chiếc ghế dài có img1 chỗ ngồi. Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp sao cho bạn Cường và bạn Nam không ngồi cạnh nhau?  

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích:  Có img1 cách xếp img2 bạn ngồi bất kì. Có 2 cách xếp hai bạn Cường và Nam cạnh nhau. Với mỗi cách, có img3 cách xếp hai bạn đó và ba bạn còn lại vào img4 chỗ ngồi. Do đó có img5 cách xếp chỗ ngồi cho img6 bạn mà Cường và Nam ngồi cạnh nhau. Vậy có img7 cách sắp xếp sao cho bạn Cường và bạn Nam không ngồi cạnh nhau.  

Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.