Sự sống đầu tiên xuất hiện trong môi trường nào?         

A.

A: Khí quyển nguyên thủy

B.

B: Trong lòng đất

C.

C: Trong nước đại dương

D.

D: Trên đất liền

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Sự sống đầu tiên bắt đầu hình thành trong lòng đất  

Vậy đáp án đúng là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.