Trộn 0,54 gam bột nhôm với bột Fe2O3 và CuO rồi tiến hành phản ứng nhiệt nhôm thu được hỗn hợp X. Hòa tan toàn toàn hỗn hợp X trong dung dịch HNO3 được hỗn hợp khí gồm NO và NO2 có tỉ lệ số mol tương ứng là 1 : 3. Thể tích khí NO và NO2 (đktc) lần lượt là:

A.

0,224 lít và 0,672 lít.

B.

0,672 lít và 0,224 lít.

C.

2,24 lít và 6,72 lít.

D.

6,72 lít và 2,24 lít.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

0,224 lít và 0,672 lít.

Áp dụng ĐLBT điện tích có:

  Al         Al+3 + 3e

= 0,03         0,06 (mol)

    N+5 + 3e  N+2

3| N+5 + 1e  N+4

4N+5 + 6e 3N+4 + N+2

         0,06     0,03     0,01 (mol)

VNO = 0,224 (lít); = 0,672 (lít).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...