Trộn 19,2 gam Fe2O3 với 5,4 gam Al rồi tiến hành phản ứng nhiệt phân (không có mặt không khí). Hòa tan hỗn hợp sau phản ứng (sau khi làm nguội) bằng dung dịch NaOH dư thấy bay ra 1,68 lít H2 (đktc). Hiệu suất phản ứng nhiệt nhôm là:

A.

57,5%.

B.

60%.

C.

62,5%.

D.

75%.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

75%.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 12

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...