Trong tập C, nghiệm của phương trình z2 + 2(1 - 2i)z - 4 + i ( - 4) = 0 là kết quả nào sau đây?

A.

B.

C.

2 + i hay 2 - i

D.

Phương trình vô nghiệm

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Ta có: Δ' = (1 - 2i)2 - [-4 + i( - 4)] = 1 - i

Có hai căn bậc 2 của Δ' ở dạng x + iy với:

Do đó phương trình có hai nghiệm là:

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 4 Số Phức 20 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...