Trắc nghiệm 20 phút Hóa lớp 11 - Nitơ - Photpho - Đề số 1

Trắc nghiệm 20 phút Chủ đề Nitơ - Photpho - Hóa lớp 11 - Đề số 1 trong loạt bài trắc nghiệm ôn luyện kiến thức về môn Hóa lớp 11 do cungthi.vn biên soạn.

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm các loại bài,  đề trắc nghiệm Hóa khác trên hệ thống cungthi.vn.

Các bạn có thể tham khảo thêm các bài giảng về các chuyên đề trong sách giáo khoa Hóa lớp 11 để việc ôn luyện đạt kết quả tốt nhất

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngoài ra trên cungthi.vn còn cung cấp rất nhiều các bài tập luyện thi trắc nghiệm theo các chủ đề, môn học khác. Các bạn có thể tham khảo tại
- Các bài thi, đề trắc nghiệm theo các môn học: 
http://cungthi.vn/de-thi.html
- Các bài giảng theo các chuyên đề, môn học: 
http://cungthi.vn/bai-giang.html
Hy vọng là nguồn tài liệu và bài tập hữu ích trong quá trình học tập và ôn luyện của các bạn

Chúc các bạn học tập và ôn luyện tốt.

Nội dung đề thi:

A.

Khí không màu thoát ra, dung dịch chuyển sang màu xanh

B.

Khí màu nâu đỏ thoát ra, dung dịch không màu

C.

Khí màu nâu đỏ thoát ra, dung dịch chuyển sang màu xanh

D.

Khí không màu thoát ra, dung dịch không màu

A.

1,5.1023 ion OH-.

B.

3,0.1023 ion OH-.

C.

6,0.1023 ion OH-.

D.

12.1023 ion OH-.

A.

Cu + AgNO3  Ag + Cu(NO3)2.

B.

 Cu + Ag Ag + Cu+.

C.

Cu + 2AgNO 2Ag + Cu(NO3)2.

D.

Cu + 2Ag 2Ag + Cu2+.

A.

Muối nitrit và oxit.

B.

Oxit kim loại, NO2 và O2.

C.

Kim loại, NO2 và O2.

D.

Muối nitrit, oxit kim loại, kim loại, NO2 và O2 đều không đúng.

A.

Các muối amoni đều lưỡng tính

B.

Các muối amoni  đều thăng hoa

C.

Urê cũng là muối amoni

D.

Phản ứng nhiệt phân NH4NO3 là phản ứng oxi hóa nội phân tử

A.

P + KOH + H2 KH2PO3 + PH3.

B.

NO2 + NaOH  NaNO3 + NaNO2 + H2O.

C.

PCl3 + H2 H3PO3 + HCl.

D.

NH3 + CuO  Cu + H2O.

A.

Phân supephotphat

B.

Phân phức hợp

C.

Phân lân nung chảy

D.

Phân apatit

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Chia sẻ