Bài tập trắc nghiệm 15 phút Bài 15: Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (từ thế kỉ II TCN đến đầu thế kỉ X) - Lịch sử 10 - Đề số 9

Bài tập trắc nghiệm 15 phút Bài 15: Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (từ thế kỉ II TCN đến đầu thế kỉ X) - Lịch sử 10 - Đề số 9  trong loạt bài trắc nghiệm ôn luyện kiến thức về môn Lịch sử lớp 10 do cungthi.online biên soạn.

 Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm các loại bài, đề trắc nghiệm khác trên hệ thống cungthi.online.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngoài ra trên cungthi.online còn cung cấp rất nhiều các bài tập luyện thi trắc nghiệm theo các chủ đề, môn học khác. Các bạn có thể tham khảo tại
- Các bài thi, đề trắc nghiệm theo các môn học: 
http://cungthi.online/de-thi.html
- Các bài giảng theo các chuyên đề, môn học: 
http://cungthi.online/bai-giang.html
Hy vọng là nguồn tài liệu và bài tập hữu ích trong quá trình học tập và ôn luyện của các bạn

Chúc các bạn học tập và ôn luyện tốt.

Nội dung đề thi:

A.Triệu Việt Vương
B.Triệu Nam Vương
C.Dạ Trạch Vương
D.Nam Việt Vương
A.Mâu thuẫn giữa nông dân với địa chủ phong kiến
B.Mâu thuẫn giữa dân ta với quan lại cai trị
C.Mâu thuần giữa nhân dân ta với chính quyền đô hộ phương Bắc
D.Mâu thuẫn giữa nông nô với các chủ đồn điền người Hán
A.Văn hóa Hán không ảnh hưởng nhiều đến văn hóa nước ta
B.Nhân dân ta tiếp thu yếu tố tích cực của văn hóa Trung Quốc
C.Tiếp nhận tinh hoa văn hóa Hán và Việt hóa cho nó phù hợp với thực tiễn
D.Bảo tồn phong tục tập quán truyền thống của dân tộc
A.Khởi nghĩa Ngô Quyền
B.Khởi nghĩa Hai Bà Trưng
C.Khởi nghĩa Lý Bí
D.Khởi nghĩa Khúc Thừa Dụ
A.Đặt nền móng cho việc giải phóng 100 năm Bắc thuộc giành chính quyền tự chủ
B.Cỗ vũ tinh thầnđấu tranh chống ách đô hộ của phong kiến phương Bắc
C.Mở ra thời đại độc lập lâu dài của dân tộc ta
D.Đặt ra nền dân chủ cơ bản cho dân tộc
A.Mở trường dạy chữ Hán.
B.Truyền bá Nho giáo.
C.Độc quyền sắt và muối.
D.Đưa người Hán ở lẫn với người Việt.
A.Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng
B.Cuộc khởi nghĩa Mai Thúc Loan
C.Cuộc khởi nghĩa Phùng Hưng
D.Cuộc khởi nghĩa Lam sơn
A.Bóc lột, cống nạp nặng nề; cướp ruộng đất, lập đồn điền; nắm độc quyền về muối và sắt.
B.Đầu tư phát triển nông nghiệp, thủ công nghiệp và thương nghiệp để tận thu nguồn lợi.
C.Đặt ra nhiều loại thuế bất hợp lí hòng tận thu mọi sản phẩm do nhân dân làm ra.
D.Cải cách chế độ thuế, tăng thuế ruộng khiến người dân thêm khốn khổ.
A.Chia nước ta thành các quận, huyện.
B.Xóa tên nước ta khỏi bản đồ.
C.Vơ vét tài nguyên.
D.Bành trướng lãnh thổ.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Chia sẻ

Có thể bạn quan tâm

 • Bài tập trắc nghiệm 45 phút Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 - 1921) - Lịch sử 11 - Đề số 4

  Cungthi.vn Cungthi.vn
  37SX304 45 Phút 25 câu
 • Bài tập trắc nghiệm 15 phút Bài 30: Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ - Lịch sử 10 - Đề số 2

  Cungthi.vn Cungthi.vn
  YBZQ1112 15 Phút 10 câu
 • Bài tập trắc nghiệm 15 phút Bài 31: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII - Lịch sử 10 - Đề số 7

  Cungthi.vn Cungthi.vn
  D7RP1127 15 Phút 10 câu
 • Bài tập trắc nghiệm 15 phút Bài 18: Công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế ở các thế kỉ X – XV - Lịch sử 10 - Đề số 5

  Cungthi.vn Cungthi.vn
  LBNJ715 15 Phút 10 câu
 • Bài tập trắc nghiệm 15 phút Bài 15: Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (từ thế kỉ II TCN đến đầu thế kỉ X) - Lịch sử 10 - Đề số 5

  Cungthi.vn Cungthi.vn
  JJ5J625 15 Phút 10 câu
 • Bài tập trắc nghiệm 15 phút Bài 12: Ôn tập lịch sử thế giới nguyên thủy, cổ, trung đại - Lịch sử 10 - Đề số 1

  Cungthi.vn Cungthi.vn
  U0ZN521 15 Phút 10 câu
 • Bài tập trắc nghiệm 15 phút VIỆT NAM TỪ NĂM 1930 ĐẾN NĂM 1945 - Lịch sử 12 - Đề số 9

  Cungthi.vn Cungthi.vn
  1XU8909 15 Phút 10 câu
 • Bài tập trắc nghiệm 15 phút Tình hình các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) - Lịch sử 11 - Đề số 9

  Cungthi.vn Cungthi.vn
  VL0F239 15 Phút 10 câu