Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 60 phút Chương 2 Sóng cơ và sóng âm - Đề số 2

Ngoài nắm vững lý thuyết các bạn cần phải liên tục thực hành và làm các bài tập trắc nghiệm để quen với cách giải các dạng bài tập. 

Bài tập "Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 60 phút Chương 2 Sóng cơ và sóng âm - Đề số 2" là bài tập tổng hợp toàn bộ Chương 2 Sóng cơ và sóng âm được cungthi.vn chọn lọc và biên soạn giúp các bạn thực hành và nắm lại kiến thức đã học

Các bạn có thể tham khảo lại bài giảng về Sóng cơ và sóng âm nếu cần xem lại kiến thức.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngoài ra trên cungthi.vn còn cung cấp rất nhiều các bài tập luyện thi trắc nghiệm theo các chủ đề, môn học khác. Các bạn có thể tham khảo tại
- Các bài thi, đề trắc nghiệm theo các môn học: 
      http://cungthi.vn/de-thi.html 
- Các bài giảng theo các chuyên đề, môn học: 
      http://cungthi.vn/bai-giang.html


Hy vọng là nguồn tài liệu và bài tập hữu ích trong quá trình học tập và ôn luyện của các bạn

Chúc các bạn học tập và ôn luyện tốt.

 

Nội dung đề thi:

A.

0,225 lần bước sóng                                             

B.

2,25 lần bước sóng                                             

C.

4,5 lần bước sóng                                             

D.

0,0225 lần bước sóng                                             

A.

Tần số của sóng phản xạ bằng f.

B.

Sóng phản xạ cùng pha dao động với sóng tới.

C.

Biên độ dao động của sóng phản xạ bằng A.

D.

Sóng phản xạ truyền ngược chiều với sóng tới.

A.

Lan truyền theo phương nằm ngang.

B.

Có các phần tử sóng dao động theo phương nằm ngang.

C.

Có các phần tử sóng dao động theo phương vuông góc với phương truyền sóng.

D.

Có các phần tử sóng dao động theo cùng phương với phương truyền sóng.

A.

Sự giao thoa của hai sóng tới và sóng phản xạ, kết quả là trên phương truyền sóng có những nút và bụng sóng.

B.

Sự giao thoa của sóng tới và sóng phản xạ đổi dấu.

C.

Sự giao thoa của sóng tới và sóng phản xạ không đổi dấu.

D.

Sự giao thoa của hai sóng tới cùng pha.

A.

khí.

B.

rắn và khí.

C.

rắn và trên bề mặt chất lỏng.

D.

lỏng và khí.

A.

Tần số âm.

B.

Vận tốc âm.

C.

Biên độ âm.

D.

Năng lượng âm.

A.

Sự chồng chập của sóng tới và sóng phản xạ trên một dây đàn tạo ra trên dây đó những điểm nút đứng yên. Giữa hai điểm nút kề nhau có một điểm bụng là điểm dao động cực đại. Số nút đúng bằng số bụng.

B.

Một điểm O tại mặt nước dao động điều hòa tạo ra các gợn lồi và gợn lõm có dạng các đường tròn tâm O. Đỉnh các gợn lồi là các điểm có li độ cực đại nên ở cách O một khoảng R = k.v.T.

C.

Đặt một âm thoa dao động với tần số f tại miệng một ống trụ dài trong có píttông. Âm nghe thấy sẽ cực đại khi chiều dài của cột khí trong ống là .

D.

Hai điểm A và B tại mặt nước dao động điều hòa cùng tần số f và cùng pha sẽ tạo ra các gợn lồi xen kẽ với các gợn lõm có dạng các nhánh hypebol. Điểm M với MA – MB =  là điểm ở gợn lồi.

A.

Âm sắc là đặc tính sinh lí của âm phụ thuộc vào tần số.

B.

Âm sắc là đặc tính sinh lí của âm phụ thuộc vào biên độ.

C.

Âm sắc là đặc tính sinh lí của âm phụ thuộc cả tần số và biên độ.

D.

Âm sắc là đặc tính sinh lí của âm phụ thuộc vào chu kì âm.

A.

Vận tốc nhỏ hơn.

B.

Tần số thấp hơn.

C.

Bước sóng ngắn hơn.

D.

Vận tốc nhỏ hơn, tần số thấp hơn và bước sóng ngắn hơn đều sai.

A.

Đang tăng tốc.

B.

Đang vượt lên cao.

C.

Đang vượt bức tường âm thanh.

D.

Bay nhanh hơn âm thanh trong không khí.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Chia sẻ