Các từ thích hợp điền vào chỗ trống trong các câu dưới đây là: - Trọng lực là ...... của Trái Đất. - Trọng lực có phương........ và có ......hướng về phía Trái Đất. - Đơn vị lực là......Kí hiệu N.

A.

lực hút

B.

thẳng đứng; chiều

C.

Niuton

D.

lực hút; thẳng đứng; chiều; Niuton

Đáp án và lời giải
Đáp án:D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.