Cho fx=3x. ln3x . Hàm số nào sau đây không phải là nguyên hàm của hàm số fx ?

A.Fx=3x+C .
B.Fx=2. 3x+C .
C.Fx=2. 3x1+C .
D.Fx=2. 3x+1+C .
Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Lời giải
Chọn A
Ta có 3x. ln3xdx=3x. 2ln3. dx=2ln3. 3xdx
=2ln3. 3xln3+C=2. 3x+C
Hoặc : 3 đáp án B, C, D có cùng đạo hàm nên chọn A

Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.