Cho hàm số: y = (m2 - 9)x + m2 - 2m - 3, ∀m ∈ R. Gọi (D) là đồ thị của hàm số. Hàm số nghịch biến trên R khi và chi khi:

A.

-3 ≤ m ≤ 3

B.

m ≤ -3 V m ≥ 3

C.

-3 < m < 3

D.

-3 < m < 1

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Miền xác định D = R. Hàm số ngịch biến trên R khi và chỉ khi:

a > 0 ⇔ m2 - 9 = (m + 3)(m - 3) < 0

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm 20 phút Toán lớp 10 - Hàm số bậc nhất và bậc hai - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.