Gọi (D) là đồ thị của hàm số f(x) = -x . Câu đúng là

A.

(D) đối xứng qua gốc toạ độ O của hệ trục Oxy.

B.

(D) đối xứng qua đường phân giác của góc phần tư thứ I của hệ trục Oxy.

C.

Hai câu "(D) đối xứng qua gốc toạ độ O của hệ trục Oxy" và "(D) đối xứng qua đường phân giác của góc phần tư thứ I của hệ trục Oxy" đều đúng.

D.

Hai câu "(D) đối xứng qua gốc toạ độ O của hệ trục Oxy" và "(D) đối xứng qua đường phân giác của góc phần tư thứ I của hệ trục Oxy" đều sai.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

• Gọi M(x ; y) ∈ (D) và M'(x' ; y') là điểm đối xứng của M qua gốc toạ độ O. Ta có x = -x', y = -y'. Vì y = -x nên y' = -x' . Do đó M' ∈ (D).
• Ta có hệ số góc của (D) là k = -1 ; hệ số góc của đường phân giác của góc phần tư thứ I (d) : y = x của hệ trục Oxy là k' = 1. Vì k.k' = -1 nên (D)  (d). Vậy (D) nhận (d) làm trục đối xứng.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm 20 phút Toán lớp 10 - Hàm số bậc nhất và bậc hai - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.