Con lắc lò xo treo thẳng đứng, gồm lò xo độ cứng k = 100 N/m và vật nặng khối lượng m = 100 g. Kéo vật theo phương thẳng đứng xuống dưới làm lò xo giãn 3 cm rồi truyền cho nó vận tốc img1 cm/s hướng lên. Lấy img2, g = 10 m/s2. Trong khoảng thời gian 0,25 chu kì quãng đường vật đi được kể từ lúc bắt đầu chuyển động là ? 

A.

4,00 cm.        

B.

8,00 cm.        

C.

5,46 cm.        

D.

2,54 cm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích: Tần số góc của dao động img1 rad/s. + Độ biến dạng của lò xo tại vị trí cân bằng img2 cm. + Kéo vật đến vị trí lò xo giãn 3 cm → x0 = 2 cm. → biên độ dao động img3cm. Ban đầu vật đi qua vị trí x = 0,5A theo chiều âm → quãng đường vật đi được trong 0,25T là img4cm. (lưu ý hai li độ trong trường hợp này vuông pha nhau).  

Vậy đáp án đúng là C

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...