Định m để phương trình img1 có 2 nghiệm phân biệt x1, x2 thỏa img2.

A.

 img1.                

B.

 img1img2img3img4img5.

C.

 img1.                

D.

 img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Chọn B PT có hai nghiệm phân biệt img1img2. Khi đó, theo Vi-ét ta có img3img4. Ta có img5img6img7 img8. Kết hợp (*) ta có img9img10img11img12img13.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.