Hình chóp img1 có đáy là tam giác vuông tại img2,img3, img4, img5 vuông góc với mặt phẳng đáy, img6 Gọi img7 là góc tạo bởi hai mặt phẳng img8. Tính img9

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích:  img1  Gọi img2, img3 lần lượt là hình chiếu vuông góc của img4 trên các cạnh img5, img6 Ta có img7 Mặt khác img8img9img10 (1) img11 (2) Từ (1) và (2) ta có img12img13 (3) Mặt khác ta lại có img14 (4) Từ (3) và (4) ta có img15img16 Vậy img17 Do img18 hay tam giác img19 vuông tại img20. Ta có img21; img22img23. Vậy img24.

 

Đáp án đúng là  C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.