Muối iot là muối ăn có chứa thêm lượng nhỏ iot ở dạng

A. I2.
B. MgI2.
C. CaI2.
D. KI hoặc KIO3.
Đáp án và lời giải
Đáp án:D

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm hóa học lớp 10 chương 5: nhóm halogen - đề ôn luyện số 3 - cungthi.vn

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.