Phương trình sóng tại nguồn O có dạng img1 (u tính bằng cm, t tính bằng s). Bước sóng img2 cm. Tốc độ truyền sóng bằng:

A.

20 cm/s.        

B.

30 cm/s.        

C.

40 cm/s.        

D.

50 cm/s.        

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích: + Ta có img1s. Vận tốc truyền sóng img2cm/s.  

Vậy đáp án đúng là C

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...