Quốc gia nào đã mở đầu kỉ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người?

A.

Liên Xô.

B.

Anh.

C.

Mĩ.

D.

Trung Quốc.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Đáp án đúng là A!

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.