Thế mạnh về điều kiện tự nhiên của hầu hết các nước Đông Nam Á là

A. Tiềm năng về thủy điện dồi dào trên các sông.
B. Lợi thế về biển để phát triển tổng hợp kinh tế biển
C. Đất phù sa màu mỡ của các đồng bằng châu thổ.
D. Các đồng cỏ rộng lớn để chăn nuôi gia súc.
Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải: Giai thic

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề ôn luyện THPT Quốc gia môn Địa lý - cungthi.vn - đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.