Thuốc thử để nhận ra hai dung dịch AlCl3 và ZnCllà dung dịch:

A.

NH3.

B.

KOH.

C.

AgNO3.

D.

Na2CO3.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

NH3.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...