Tính giá trị biểu thức: 12 - ( 3 . 5 + 12 ) : (-3)

A.

21

B.

-7

C.

-5

D.

35

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán học lớp 6 - Số nguyên - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.