Bỏ dấu ngoặc biểu thức ( a - b) + c ta được kết quả đúng là

A.

a - (b+ c)

B.

a - b+ c

C.

a - b - c

D.

a + b -c

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:(a--b)+c = a-b+c

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán học lớp 6 - Số nguyên - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.