Tính giá trị biểu thức 125.(-24)+24.225 ta được kết quả là:

A.

-2400

B.

2400

C.

8400

D.

-8400

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:125.(-24)+24.225 = 24.(-125+225)=24.100=2400

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán học lớp 6 - Số nguyên - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.