Tập hợp các số nguyên gồm

A.

các số nguyên âm và các số tự nhiên.

B.

số 0 và các số nguyên âm.

C.

các số nguyên âm và các số nguyên dương.

D.

số 0 và các số nguyên dương.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Tập hợp các số nguyên gồm các số nguyên âm, số 0 và số nguyên dương hoặc gồm các số nguyên âm và các số tự nhiên. Vậy: đáp án đúng là tập hợp các số nguyên gồm các số nguyên âm và các số tự nhiên.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán học lớp 6 - Số nguyên - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.