Trên một giá sách có img1 quyển sách Văn, img2 quyển sách Anh. Lấy lần lượt img3 quyển và không để lại vào giá. Xác suất để lấy được img4 quyển đầu sách Văn và quyển thứ ba sách Anh là  

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích:  Số các kết quả của việc lấy ra img1 quyển sách trên giá có img2 quyển sách là : img3. Gọi img4 là biến cố “lấy được img5 quyển đầu sách Văn và quyển thứ ba sách Anh”. Ta có img6 cách lấy quyển Văn thứ nhất, img7 cách lấy quyển Văn thứ hai, img8 cách lấy quyển thứ ba là Anh. Áp dụng quy tắc nhân ta có: img9. Khi đó : img10.

 

Đáp án đúng là  A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...