Trong sản xuất H2SO4 khí SO3 được hấp thụ bằng :

A. Nước.
B. Axit sunfuric loãng.
C. Axit sunfuric đặc, nguội.
D. Axit sunfuric đặc, nóng.
Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm hóa học lớp 10 chương 6: oxi - lưu huỳnh - đề ôn luyện số 2 - cungthi.vn

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.