Để phân biệt 2 khí SO2 và H2S, có thể dùng

A. dung dịch natri hiđroxit.
B. dung dịch kali pemanganat.
C. dung dịch brom trong nước.
D. dung dịch brom trong clorofom.
Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm hóa học lớp 10 chương 6: oxi - lưu huỳnh - đề ôn luyện số 2 - cungthi.vn

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.