Skkn ung dung phan mem crocodile ict ho tro cho viec day va hoc tin hoc lop 11

WORD 313 0.709Mb

Skkn ung dung phan mem crocodile ict ho tro cho viec day va hoc tin hoc lop 11 là tài liệu môn Tin Học trong chương trình Lớp 9 được cungthi.vn tổng hợp và biên soạn. Tạo nguồn tài liệu giúp các bạn trong việc ôn tập

Những địa chỉ uy tín để bạn mua sách


Nội dung tóm tắt

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA TRƯỜNG THPT YÊN ĐỊNH 2 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ỨNG DỤNG PHẦN MỀM CROCODILE ICT HỖ TRỢ CHO VIỆC DẠY VÀ HỌC TIN HỌC LỚP 11 Người thực hiện: Lê Văn Thịnh Chức vụ: Giáo viên SKKN thuộc môn: Tin học THANH HÓA NĂM 2014 MỤC LỤC TOC \h \z \t "sk1,1,sk11,2,sk111,3" A-ĐẶT VẤN ĐỀ 3 I. LỜI NÓI ĐẦU 3 II. THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ 3 B-GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 3 I. GIẢI PHÁP GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 3 1. Mục đích nghiên cứu: 4 2. Nhiệm vụ của đề tài: 4 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: 4 4. Phương pháp nghiên cứu: 4 II. BIỆN PHÁP GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 4 1. Ứng dụng cho việc dạy và học bài cấu trúc rẽ nhánh. 4 2. Ứng dụng cho việc dạy và học bài cấu trúc lặp. 5 3. Ứng dụng cho việc dạy và học bài chương trình con. 9 C-KẾT LUẬN 12 I. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 12 II. HIỆU QUẢ MỚI 12 III. BÀI HỌC KINH NGHIỆM 12 IV. PHẠM VI ÁP DỤNG ĐỀ TÀI 13 V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 13 A-ĐẶT VẤN ĐỀ I. LỜI NÓI ĐẦU Công nghệ thông tin là một trong các phương tiện quan trọng nhất của sự phát triển, đang làm biến đổi sâu sắc đời sống, kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục của thế giới hiện đại, trong đó có Việt Nam. Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong giáo dục và đào tạo sẽ tạo một bước chuyển cơ bản trong quá trình đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy, học tập và quản lí giáo dục. Ngày nay, kiến thức và kĩ năng công nghệ thông tin đã trở thành nhu cầu thiết yếu với mọi công dân trên toàn cầu, đối với mọi lứa tuổi và ở mọi lĩnh vực. Crocodile ICT là phần mềm trong nhóm phần mềm của hãng Crocodile Clipt Ltd (Crocodile Chimistry, Crocodile Physics and Crocodile ICT). Chúng là những phần mềm được các nhà giáo trong ba lĩnh vực trên đánh giá rất cao bởi những khả năng hỗ trợ trong dạy học các bộ môn khoa học Hóa học, Vật lí và Tin học. Crocodile ICT là phần mềm hỗ trợ việc hình thành, rèn luyện, phát triển tư duy giải thuật và một số kĩ năng lập trình cơ bản cho học sinh THPT khi học môn tin học. II. THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ Qua việc dạy tin học ở trường THPT Yên Định 2, tôi thấy học sinh khó tiếp thu các cấu trúc câu lệnh rẽ nhánh, lặp và tổ chức chương trình con do giáo viên khó diễn tả rõ được các thao tác này nên học sinh chỉ tiếp thu một cách thụ động. Từ thực tế trên, qua quá trình giảng dạy ở trường THPT Yên Định 2 và nghiên cứu một số tài liệu tham khảo, tôi xin trình bày một kinh nghiệm về ứng dụng công nghệ thông tin trong việc giảng dạy tin học ở trường THPT với đề tài “ỨNG DỤNG PHẦN MỀM CROCODILE ICT HỖ TRỢ CHO VIỆC DẠY VÀ HỌC TIN HỌC LỚP 11” làm sáng kiến kinh nghiệm của mình với mong muốn được đóng góp một phần công sức của bản thân nhằm nâng cao chất lượng dạy và học tin học lớp 11. Với khuôn khổ của đề tài, thời gian và kiến thức của bản thân còn hạn chế, sáng kiến kinh nghiệm này của tôi không tránh khỏi những thiếu sót. Bản thân tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp xây dựng quý báu của các đồng chí, đồng nghiệp để đề tài được hoàn thiện hơn, từ đó kinh nghiệm này có thể áp dụng phổ biến rộng rãi hơn. B-GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I. GIẢI PHÁP GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 1. Mục đích nghiên cứu: - Sử dụng các thuật toán phổ thông mà học sinh đã được học để mô phỏng giúp học sinh hiểu hơn về thuật toán; - Giúp học sinh hiểu sâu hơn về cấu trúc rẽ nhánh, cấu trúc lặp và việc tổ chức, sử dụng chương trình con; - Ứng dụng vào giảng dạy để nâng cao chất lượng dạy và học môn tin học 11. 2. Nhiệm vụ của đề tài: - Đưa ra các bài toán phổ thông mà học sinh đã được làm quen để học sinh xác định được bài toán và xây dựng được thuật toán; - Mô phỏng các thuật toán giải bài toán đã đưa ra; - Thông qua các mô phỏng đó để giáo viên và học sinh có thể dạy và học tốt hơn chương trình tin học lớp 11. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: - Thuật toán và biểu diễn thuật toán; - Phần mềm mô phỏng Crocodile ICT; - Học sinh khối 11 năm học 2013-2014 tại trường THPT Yên Định 2. 4. Phương pháp nghiên cứu: - Qua thực tiễn giảng dạy ở trường THPT Yên Định 2; - Tham khảo các tài liệu sách giáo khoa, sách giáo viên tin học, các bài viết và các tư liệu trên mạng Internet, đặc biệt là bài viết và các tài liệu về đổi mới phương pháp dạy học môn tin học; - Tham khảo các ý kiến của đồng nghiệp; - Lấy các ý kiến từ phía học sinh; - Kết hợp vận dụng sáng kiến vào giảng dạy trên lớp; - Đánh giá, rút kinh nghiệm sau mỗi giờ dạy có vận dụng sáng kiến để có những điều chỉnh hợp lí. II. BIỆN PHÁP GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 1. Ứng dụng cho việc dạy và học bài cấu trúc rẽ nhánh. Khi dạy bài cấu trúc rẽ nhánh, giáo viên phải làm rõ khối hình thoi trong sơ đồ thuật toán. Đây là khối kiểm tra điều kiện đúng hoặc sai để rẽ nhánh theo một hướng đúng và một hướng sai của điều kiện. Giáo viên có thể lựa chọn các mệnh đề rẽ nhánh thường gặp trong cuộc sống hoặc các mệnh đề rẽ nhánh nếu- thì mà học sinh hay làm trong môn toán, như: bài toán giải phương trình bậc 2 ax2+bx+c=0 (a0) làm bài toán ví dụ cho việc rẽ nhánh. Giáo viên có thể dẫn dắt học sinh vào bài bằng tình huống yêu cầu học sinh sử dụng máy tính Casio để giải bài toán giải phương trình bậc 2, từ đó đặt học