Bài tập trắc nghiệm 45 phút Bài toán dùng quy tắc đếm, cộng và nhân - Toán Học 11 - Đề số 6

Bài tập trắc nghiệm 45 phút Bài toán dùng quy tắc đếm, cộng và nhân - Toán Học 11 - Đề số 6  trong loạt bài trắc nghiệm ôn luyện kiến thức về môn Toán Học lớp 11 do cungthi.online biên soạn.

 Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm các loại bài, đề trắc nghiệm khác trên hệ thống cungthi.online.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngoài ra trên cungthi.online còn cung cấp rất nhiều các bài tập luyện thi trắc nghiệm theo các chủ đề, môn học khác. Các bạn có thể tham khảo tại
- Các bài thi, đề trắc nghiệm theo các môn học: 
http://cungthi.online/de-thi.html
- Các bài giảng theo các chuyên đề, môn học: 
http://cungthi.online/bai-giang.html
Hy vọng là nguồn tài liệu và bài tập hữu ích trong quá trình học tập và ôn luyện của các bạn

Chúc các bạn học tập và ôn luyện tốt.

Nội dung đề thi:

A.

A. Một công việc nào đó có hai phương án và mỗi phương án đều có thể thực hiện bởi img1 cách thì công việc đó có thể thực hiện theo img2 cách.

B.

B. Một công việc nào đó có hai công đoạn và mỗi công đoạn đều có thể thực hiện bởi img1 cách thì công việc đó có thể thực hiện theo img2 cách.

C.

C. Một công việc nào đó có hai phương án và mỗi phương án đều có thể thực hiện bởi img1 cách thì công việc đó có thể thực hiện theo img2 cách.

D.

D. Một công việc nào đó có hai công đoạn và mỗi công đoạn đều có thể thực hiện bởi img1 cách thì công việc đó có thể thực hiện theo img2 cách.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Chia sẻ