Dựa vào bản đồ các nước Đông Nam Á và bản đồ tự nhiên Việt Nam, hãy cho biết nước ta tiếp giáp với các nước nào trên đất liền và trên biển? (Địa lí 12 trang 13)


Nội dung bài giảng

Câu 1: Dựa vào bản đồ các nước Đông Nam Á và bản đồ tự nhiên Việt Nam, hãy cho biết nước ta tiếp giáp với các nước nào trên đất liền và trên biển?

Hướng dẫn trả lời:

Nước ta tiếp giáp với các nước nào trên đất liền và trên biển:

- Tiếp giáp với 3 nước trên đất liền: Trung Quốc, Lào, Campuchia

- Tiếp giáp với 8 nước trên biển Đông: Trung Quốc, Campuchia, Thái Lan, Malayxia, Inđônêxia, Xingaopo, Brunây, Philíppin.