Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given:

he / good-looking / blond hair
 

A.

He is good-looking, but blond hair. 

B.

He is good-looking and blond hair.

C.

He is a good-looking with blond hair.          

D.

He is good-looking with blond hair.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

He is good-looking with blond hair.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...