Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

struggle                     clumsy                    crucial                  grumble

A.

struggle                     

B.

clumsy                    

C.

crucial                  

D.

grumble

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

crucial

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...