có 3 dung dịch đậm đặc là HCl, HNO3, H2SO4 đựng trong 3 lọ riêng biệt mất nhãn. Để nhận biết được 3 axit trên cần dùng một thuốc thử duy nhất là;

A.

CuO

B.

dd BaCl2         

C.

Cu       

D.

dd AgNO3

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Cu

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 8 Phân Biệt Một Số Chất Vô Cơ - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...