có 3 dung dịch trong 3 lọ mất nhãn là: MgCl2, NH4Cl, NaCl. Để nhận biết được cả 3 dung dịch  chỉ cần dùng một thuốc thử duy nhất là:

A.

Na2CO3

B.

NaOH

C.

quỳ tím            

D.

dd NH3

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

NaOH

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 8 Phân Biệt Một Số Chất Vô Cơ - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...