Có một con chim đang tha mồi về tổ.Chọn phương án đúng

A.

Chim đứng yên so với mồi và chuyển động so với tổ

B.

Chim chuyển động so với mồi

C.

Chim đứng yên so với tổ

D.

Chim đứng yên so với tổ và chuyển động so với mồi

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Vật lý lớp 8 - Cơ học - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.