Trong các phát biểu sau đây , phát biểu nào là đúng với định luật về công?

A.

Các máy cơ đơn giản đều cho lợi về công.

B.

Không máy cơ đơn giản nào cho ta lợi về công được lợi bao nhiêu lần về lực thì thiệt bấy nhiêu lần về đường đi.

C.

Không máy cơ đơn giản nào cho ta lợi về công mà chỉ lợi về lực.

D.

Các máy cơ đơn giản đều cho lợi về lực.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Vật lý lớp 8 - Cơ học - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.