Ion M2+ có cấu tạo lớp vỏ electron ngoài cùng là 2s22p6. Cấu hình electron của M và vị trí của nó trong bảng tuần hoàn là :

A. 1s22s22p4, ô 8 chu kỳ 2, nhóm VIA
B. 1s22s22p63s2, ô 12 chu kỳ 3, nhóm IIA
C. 1s22s22p6, ô 12 chu kỳ 3, nhóm IIA
D. 1s22s22p63s2, ô 13 chu kỳ 3, nhóm IIIA
Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và định luật tuần hoàn - đề ôn luyện số 3 - cungthi.vn

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.