** Ở gà, gen A quy định lông đốm, a quy định lông đen liên kết trên NST giới tính X; B quy định mào to, b quy định mào nhỏ nằm trên NST thường.

Số phép lai có thể xuất hiện khi ngẫu phối:

A.

36.

B.

20.

C.

54.

D.

15.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

54.

Số kiểu gen của gà trống: 3 . 3 = 9 kiểu.

Số kiểu gen của gà mái: 3 . 2 = 6 kiểu.

Số kiểu giao phối tự do, ngẫu nhiên: 9 . 6 = 54 kiểu.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...