Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, phong trào cách mạng Việt Nam chuyển sang một thời kì mới là do ảnh hưởng của:

A.

Nước Pháp phát triển kinh tế nhanh.

B.

Hậu quả của chiến tranh thế giới thứ nhất.

C.

Cách mạng tháng Mười Nga.

D.

Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:Cách mạng tháng Mười Nga.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Lịch Sử lớp 9 - LSVN: Việt Nam trong những năm 1919-1930 - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.