Số đồng phân ứng với công thức phân tử C3H6O2 là

A.

2

B.

3

C.

4

D.

5

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

3. CH3-CH2-COOH; HCOOCH2-CH3; CH3-COO-CH3

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 1: Este - Lipit - hóa học 12 có lời giải chi tiết - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...