Thuỷ phân hoàn toàn 1 mol peptit X sinh ra 2 mol Gly, 1 mol Met, 1 mol Phe và 1 mol Ala. Dùng các phản ứng đặc trưng người ta xác định được amino axit đầu là Met và amino axit cuối là Phe. Thuỷ phân không hoàn toàn X thu được các đipeptit Met-Gly; Gly-Ala và Gly-Gly. Trình tự đầy đủ của peptit X là:

A.

Met-Gly-Gly-Gly-Ala-Phe.

B.

Met-Gly-Gly-Ala-Phe.

C.

Phe-Gly-Gly-Ala-Ala-Met.

D.

Met-Ala-Gly-Gly-Phe.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Met-Gly-Gly-Ala-Phe.

Thủy phân hoàn toàn 1 mol peptit X sinh ra 2 mol Gly, 1 mol Met, 1 mol Phe và 1 mol Ala, vậy X là pentapeptit.

Amino axit đầu là Met và amino axit cuối là Phe, thủy phân không hoàn toàn X thu được các đipeptit Met-Gly; Gly-Ala và Gly-Gly. Trình tự đầy đủ của peptit X là Met-Gly-Gly-Ala-Phe.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 3 Amin, Amino Axit Và Protein - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...