Tuổi của quặng urani là bao nhiêu, biết rằng trong quặng cứ có 10 nguyên tử urani thì có 5 nguyên tử chì:

A.

t = 4,5.109 năm.

B.

t = 2,632.109 năm.

C.

t = 9.109 năm.

D.

t = 2,25.109 năm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

t = 2,632.109 năm.

Gọi N0 là số nguyên tử urani lúc đầu

N1 là số nguyên tử urani lúc t

N2 là số nguyên tử chì lúc t

N1 = N0e-λt

N2 = N0 - N1 = N0(1 - e-λt)

N1 = 2N2 N0e-λt = 2N0(1 - e-λt)

e-λt = 2 - 2e-λt 3e-λt = 2

= 2  e-λt = 1,5 cho λt = ln 1,5

.T = 2,632.109 (năm).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 7 Hạt nhân nguyên tử - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...