Khi nói về phản ứng hạt nhân, phát biểu nào sau đây là đúng:

A.

Tổng động năng của các hạt trước và sau phản ứng hạt nhân luôn được bảo toàn.

B.

Tất cả các phản ứng hạt nhân đều thu năng lượng.

C.

Tổng khối lượng nghỉ (tĩnh) của các hạt trước và sau phản ứng hạt nhân luôn được bảo toàn.

D.

Năng lượng toàn phần trong phản ứng hạt nhân luôn được bảo toàn.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Năng lượng toàn phần trong phản ứng hạt nhân luôn được bảo toàn.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 7 Hạt nhân nguyên tử - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...