Hạt nhân  đang đứng yên thì phóng xạ α, ngay sau phóng xạ đó, động năng của hạt α:

A.

Lớn hơn động năng của hạt nhân con.

B.

Chỉ có thế nhỏ hơn hoặc bằng động năng của hạt nhân con.

C.

Bằng động năng của hạt nhân con.

D.

Nhỏ hơn động năng của hạt nhân con.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Lớn hơn động năng của hạt nhân con.

Ta có phương trình phóng xạ: . Áp dụng định luật bảo toàn động lượng: 

.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 7 Hạt nhân nguyên tử - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.