Bài tập trắc nghiệm 45 phút Tính đơn điệu của hàm số khi biết bảng biến thiên hay đồ thị hàm số f(x), f'(x). - Toán Học 12 - Đề số 1

Bài tập trắc nghiệm 45 phút Tính đơn điệu của hàm số khi biết bảng biến thiên hay đồ thị hàm số f(x), f'(x). - Toán Học 12 - Đề số 1  trong loạt bài trắc nghiệm ôn luyện kiến thức về môn Toán Học lớp 12 do cungthi.online biên soạn.

 Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm các loại bài, đề trắc nghiệm khác trên hệ thống cungthi.online.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngoài ra trên cungthi.online còn cung cấp rất nhiều các bài tập luyện thi trắc nghiệm theo các chủ đề, môn học khác. Các bạn có thể tham khảo tại
- Các bài thi, đề trắc nghiệm theo các môn học: 
http://cungthi.online/de-thi.html
- Các bài giảng theo các chuyên đề, môn học: 
http://cungthi.online/bai-giang.html
Hy vọng là nguồn tài liệu và bài tập hữu ích trong quá trình học tập và ôn luyện của các bạn

Chúc các bạn học tập và ôn luyện tốt.

Nội dung đề thi:

A.Hàm số y=fx đồng biến trên khoảng 2;0 .
B.Hàm số y=fx nghịch biến trên khoảng 0;+ .
C.Hàm số y=fx đồng biến trên khoảng ;3 .
D.Hàm số y=fx nghịch biến trên khoảng 3;2 .
A.

Hàm số luôn đồng biến trên R.

B.

Hàm số nghịch biến trên img1.

C.

Hàm số đồng biến trên img1.

D.

Hàm số nghịch biến trên img1.

A.Nghịch biến trên khoảng (3;0) .
B.Đồng biến trên khoảng (1;0) .
C.Nghịch biến trên khoảng (0;3) .
D.Đồng biến trên khoảng (0;2) .
A.Hàm số đồng biến trên khoảng 1;3 .
B.Hàm số đồng biến trên khoảng ;2 .
C.Hàm số nghịch biến trên khoảng 2;1 .
D.Hàm số nghịch biến trên khoảng 1;2 .
A.

Hàm số đồng biến trên khoảng img1.

B.

Hàm số đồng biến trên khoảng img1.

C.

Hàm số nghịch biến trên khoảng img1.

D.

Hàm số đồng biến trên khoảng img1.

A.Hàm số y=fx đồng biến trên khoảng 2;0 .
B.Hàm số y=fx nghịch biến trên khoảng 0;+ .
C.Hàm số y=fx đồng biến trên khoảng ;3 .
D.Hàm số y=fx nghịch biến trên khoảng 3;2 .

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Chia sẻ

Có thể bạn quan tâm

 • Bài tập trắc nghiệm 15 phút Tìm điều kiện của tham số để hàm số bậc 4 trùng phương có cực trị thỏa mãn điều kiện cho trước. - Toán Học 12 - Đề số 1

  Cungthi.vn Cungthi.vn
  88VN1271 15 Phút 10 câu
 • Bài tập trắc nghiệm 15 phút Bài toán về phương trình đường tròn, sự tương giao giữa đường thẳng và đường tròn. - Toán Học 10 - Đề số 1

  Cungthi.vn Cungthi.vn
  1V6J421 15 Phút 6 câu
 • Trắc nghiệm Toán học lớp 4 - Số tự nhiên. Bảng đơn vị đo khối lượng - Đề số 19

  Cungthi.vn Cungthi.vn
  L4TH519 20 Phút 10 câu
 • Bài tập trắc nghiệm 15 phút Tích vô hướng - Tích có hướng và ứng dụng (độ dài, góc, khoảng cách, thể tích…) - Toán Học 12 - Đề số 7

  Cungthi.vn Cungthi.vn
  CKC52197 15 Phút 10 câu
 • Bài tập trắc nghiệm 45 phút Ứng dụng quy tắc đếm, hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp và xác suất biến cố vào bài toán thực tế - Toán Học 11 - Đề số 17

  Cungthi.vn Cungthi.vn
  Q6HK6517 45 Phút 25 câu
 • Bài tập trắc nghiệm 60 phút Khảo sát sự biến thiên và Đồ thị hàm số - Toán Học 12 - Đề số 11

  Cungthi.vn Cungthi.vn
  XAPV1511 60 Phút 40 câu
 • Bài tập trắc nghiệm 15 phút Tìm điều kiện của tham số để hàm số đạt cực trị tại 1 điểm x0 cho trước. - Toán Học 12 - Đề số 5

  Cungthi.vn Cungthi.vn
  00EC1295 15 Phút 10 câu
 • Trắc nghiệm Toán học lớp 5 - Hình học - Đề số 12

  Cungthi.vn Cungthi.vn
  L5TH212 20 Phút 10 câu