Ba nhóm học sinh kéo một cái vòng được biểu diễn trên hình. Không có nhóm nào thắng cuộc. Nếu các lực kéo được vẽ trên hình (nhóm 1 và 2 có lực kéo mỗi nhóm là 100N). Lực kéo của nhóm 3 là 

A.

100N.

B.

200N.

C.

141N.

D.

71N.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

141N.

Ta thấy nên F12 = F1 = 100N.

Do .

.

Vậy F3 = F12 = 100 N = 141N.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm động lực học chất điểm vật lý 10 có lời giải - đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.