Một vật đang chuyển động với vận tốc 2 (m/s) thì đi vào vùng cát. Nó chuyển động chậm dần và dừng lại sau khi đi được 0,5 (m). Tính hệ số ma sát lấy g = 10 (m/s2).

A.

0,5.

B.

0,2.

C.

0,4.

D.

−0,4.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

0,4.

          = −0,4 (m/s2). Mặt khác:

          ma = −Fms = − μmg = 0,4.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm động lực học chất điểm vật lý 10 có lời giải - đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...