Gia tốc trọng trường trên mặt một hành tinh có bán kính và khối lượng riêng trung bình đều lớn gấp 2 lần bán kính và khối lượng riêng Trái Đất, so với gia tốc trọng trường trên mặt đất gia tốc đó sẽ

A.

lớn gấp 2 lần.

B.

nhỏ hơn 2 lần.

C.

lớn gấp 4 lần.

D.

bằng nhau.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Lớn gấp 4 lần.

Theo công thức gia tốc trọng trường g = 

- Tại mặt đất 

- Tại hành tinh gh

- Ta lại có M = D.V và V = πRnên M =  πR3D

Từ đó gia tốc trọng trường tại mặt đất và tại hành tinh là:

 và gh Gπ(2Rd)3 (2D) / (2Rd)2

Suy ra, gia tốc trọng trường trên mặt đất lớn gấp 4 lần gia tốc trọng trường trên hành tinh khi ở cách tâm Trái Đất một khoảng cách bằng 2Rd.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm động lực học chất điểm vật lý 10 có lời giải - đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...