Hai vật A và B được thả rơi tự do. Vật A rơi từ độ cao h và vật B rơi từ độ cao 4h. Kí hiệu tA, tB là thời gian rơi và vA, vB là vận tốc của hai vật tương ứng tại thời điểm chạm đất, ta có thể khẳng định

A.

tB = 4tA, vB = 4vA.

B.

tB = 2tA, vB = 2vA.

C.

tB = 2tA, vB = 4vA.

D.

tB = 4tA, vB = 2vA.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

tB = 2tA, vB = 2vA.

Phương trình đường đi của hai vật A và B khi được thả rơi tự do từ độ cao h và 4h.

(trong đó tA và tB là thời gian hai vật thả rơi từ lúc bắt đầu đến khi chạm đất).

Vận tốc của hai vật tương ứng với hai thời gian trên:

vA = gtA và vB = gtB

Lập tỉ số các cặp phương trình, suy ra:

tB = 2tA và vB = 2vA.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm động lực học chất điểm vật lý 10 có lời giải - đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...